25 “İssakar’a bir pay verilecek; sınırı Şimon’un doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009