27 “Gad’a bir pay verilecek; sınırı Zevulun’un doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009