4 “Manaşşe’ye bir pay verilecek; sınırı Naftali’nin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009