9 Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım,
Efrayim’i yeniden yok etmeyeceğim.
Çünkü ben insan değil, Tanrı’yım,
Kutsal Olan’ım aranızda,
Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009