5 Ve o gün Yizreel Vadisi’nde İsrail’in yayını kıracağım.”
İncil — Yeni Çeviri 2009