14 Çünkü ben Efrayim’e bir aslan,
Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım.
Ben parçalayacağım onları,
Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009