Tanrı Putperestleri Cezalandırıyor

81 Tanrı Putperestleri Cezalandırıyor
“Boru çalmaya hazırlan!
Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde;
Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı,
Yasama karşı çıktılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009