5 Beş yaşından yirmi yaşına kadar erkekler için yirmi, kadınlar için on şekel.
İncil — Yeni Çeviri 2009