İsa Bir Ferisi’nin Evinde

141 İsa Bir Ferisi’nin Evinde Bir Şabat Günü İsa Ferisiler’in ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes O’nu dikkatle gözlüyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009