Tanrı’nın Egemenliği Ne Zaman Gelecek?

20 Tanrı’nın Egemenliği Ne Zaman Gelecek? Ferisiler İsa’ya, “Tanrı’nın Egemenliği ne zaman gelecek?” diye sordular.
İsa onlara şöyle yanıt verdi: “Tanrı’nın Egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez.
İncil — Yeni Çeviri 2009