63 İsa’yı göz altında tutan adamlar O’nunla alay ediyor, O’nu dövüyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009