İsa Celile’de

14 İsa Celile’de İsa, Ruh’un gücüyle donanmış olarak Celile’ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009