İsa Kötü Bir Ruhu Kovuyor

31 İsa Kötü Bir Ruhu Kovuyor Sonra İsa Celile’nin Kefarnahum Kenti’ne gitti. Şabat Günü halka öğretiyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009