İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor

10 İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor Elçiler geri dönünce, yaptıkları her şeyi İsa’ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Beytsayda denilen bir kente çekildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009