İsa Öğrencilerini Bütün Dünyaya Gönderiyor

15 İsa Öğrencilerini Bütün Dünyaya Gönderiyor İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun.
İncil — Yeni Çeviri 2009