29 O da onlara, “Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?” diye sordu.
Petrus, “Sen Mesih’sin” yanıtını verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009