20 Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009