Töre mi, Tanrı’nın Sözü mü?

151-2 Töre mi, Tanrı’nın Sözü mü? Bu sırada Yeruşalim’den bazı Ferisiler ve din bilginleri İsa’ya gelip, “Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor?” diye sordular, “Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar.”
İncil — Yeni Çeviri 2009