26 İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009