10 Hizkiya Manaşşe’nin babasıydı,
Manaşşe Amon’un babasıydı,
Amon Yoşiya’nın babasıydı,
İncil — Yeni Çeviri 2009