Vay Halinize!

231-2 Vay Halinize! Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın kürsüsünde otururlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009