18 Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009