22 Pilatus, “Öyleyse Mesih denen İsa’yı ne yapayım?” diye sordu.
Hep bir ağızdan, “Çarmıha gerilsin!” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009