İsa Deneniyor

41 İsa Deneniyor Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü.
İncil — Yeni Çeviri 2009