37 O zaman İsa öğrencilerine, “Ürün bol, ama işçi az” dedi,
İncil — Yeni Çeviri 2009