18 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın,
Öyle ki, henüz doğmamış insanlar
RAB’be övgüler sunsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009