3 Bütün suçlarını bağışlayan,
Bütün hastalıklarını iyileştiren,
İncil — Yeni Çeviri 2009