41 Kayayı yardı, sular fışkırdı,
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
İncil — Yeni Çeviri 2009