9 Moav yıkanma leğenim,
Edom’un üzerine çarığımı fırlatacağım,
Filist’e zaferle haykıracağım.”
İncil — Yeni Çeviri 2009