11 Bütün malları tefecinin ağına düşsün,
Emeğini yabancılar yağmalasın!
İncil — Yeni Çeviri 2009