154 Davamı savun, özgür kıl beni,
Sözün uyarınca koru canımı.
İncil — Yeni Çeviri 2009