4 Koyduğun koşullara
Dikkatle uyulmasını buyurdun.
İncil — Yeni Çeviri 2009