8 Yoldan geçenler de,
“RAB sizi kutsasın,
RAB’bin adıyla sizi kutsarız” demezler.
İncil — Yeni Çeviri 2009