8 İsrail’i bütün suçlarından
Fidyeyle O kurtaracaktır.
İncil — Yeni Çeviri 2009