137. Mezmur

1371 137. Mezmur
Babil ırmakları kıyısında oturup
Siyon’u andıkça ağladık;
İncil — Yeni Çeviri 2009