17 Bütün kemiklerimi sayar oldum,
Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009