29. Mezmur

291 29. Mezmur
Ey ilahi varlıklar, RAB’bi övün,
RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,
İncil — Yeni Çeviri 2009