3 Bilgelik dökülecek ağzımdan,
Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler,
İncil — Yeni Çeviri 2009