3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,
Zorbalar canımı almak istiyor,
Tanrı’ya aldırmıyorlar. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009