14 Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder,
Toplulukla Tanrı’nın evine giderdik.
İncil — Yeni Çeviri 2009