19 Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be,
Bizi kurtaran Tanrı’ya övgüler olsun. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009