26 “Ey sizler, İsrail soyundan gelenler,
Toplantılarınızda Tanrı’ya, RAB’be övgüler sunun!”
İncil — Yeni Çeviri 2009