31 RAB’bi bir öküzden,
Boynuzlu, tırnaklı bir boğadan
Daha çok hoşnut eder bu.
İncil — Yeni Çeviri 2009