11 Sürgünleri Akdeniz’e,
Filizleri Fırat’a dek uzandı.
İncil — Yeni Çeviri 2009