10 Siyon’u kan dökerek,
Yeruşalim’i zorbalıkla bina ediyorsunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009