Besalel ve Oholiav Ustalar

311 Besalel ve Oholiav Ustalar RAB Musa’ya şöyle dedi:
İncil — Yeni Çeviri 2009