4 Senin, halkının, bütün görevlilerinin üstüne sıçrayacaklar.’
İncil — Yeni Çeviri 2009