14 RAB, “Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın”
Diye buyurdu, ey Ninova.
“Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim” diyor.
“Mezarını hazırlayacağım.
Çünkü sen aşağılıksın.”
İncil — Yeni Çeviri 2009