Yeruşalim’de Yaşayanlar

111 Yeruşalim’de Yaşayanlar Halkın önderleri Yeruşalim’e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her on kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim’e yerleşecek, öteki dokuz kişiyse kendi kentlerinde kalacaklardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009