7 Benyamin soyundan gelenler:
Yeşaya oğlu İtiel oğlu Maaseya oğlu Kolaya oğlu Pedaya oğlu Yoet oğlu Meşullam oğlu Sallu.
İncil — Yeni Çeviri 2009